Yerel Yönetimlere Ait Huzurevleri

Yerel yönetimlerin görevlerini, sorumluluklarını, yetkilerini işleyişlerini ve uğraşı alanlarını belirleyen 1580 sayılı 'Belediye Kanunu' 1930 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Yasa bir bütün olarak, temel felsefesiyle, tanımlarıyla, maddeleriyle ve özel hükümleriyle yerel yönetimlere yaşlılıkta da diğer toplumsal alanlarda da sonsuz açılımlar sunmaktadır.

Yerel Yönetimlerin görevleri 15.madde hükümlerinde sıralanmıştır. Söz konusu maddenin kentin toplumsal yapısına yönelik özel hükümleri bugüne kadar çıkmış bütün toplumsal yasalar toplumundan daha geniş bir işlevsel alanı kapsamaktadır.

Bu alan çocuklardan kadınlara, yoksullardan evsizlere, işsizlere, yaşlılardan hamile ve emzikli annelere, engellilere, bedensel, ruhsal ve sağlık sorunu olanlardan, kitap okumak, spor yapmak, eğlenmek isteyenlere kadar genişleyen bir yelpazedir.

1930'lu yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullar ve azınlıklarda dahil kültürümüzde var olan yaşlıya sahip çıkma biçimi yerel yönetimleri yaşlı hizmetlerinde iki konuda hizmet vermeye yöneltmiştir.

Korunmaya muhtaç yaşlıya sahip çıkma gerekliliği,

Bu gerekliliğin ve yaşlıya yönelik hizmetin ancak yataklı bakım üniteleri yoluyla karşılanabileceği yargısı.

Uzun yıllar yaşlılık alanına bu çerçevede bakıldığından yerel yönetimlerce işletilen yaşlı kurumlarının adı; İhtiyarlar Yurdu, Düşkünler Yurdu, Güçsüzler Yurdu, Bakım Yurdu olarak anılmaktadır.

Merkezi yönetimin ilk Konya'da huzurevi açtığı 1966 yılına kadar 6 ayrı şehirde yataklı bakım kurumlarıyla yerel yönetimler Cumhuriyet döneminin öncüleri olmuşlardır.