Yaşlanma 2002 Uluslararası Eylem Planı

Yirminci yüzyıl ile birlikte gelişen en önemli kavram; “ toplumların yaşlanması”dır.Özellikle endüstrileşmiş ülkelerde nüfusun yaş dağılımındaki değişikliklere paralel olarak sağlık hizmetlerinin paylaşımı ve sosyal güvenlik hakları gibi pek çok sorunun hızla ortaya çıkması toplumları sosyal ve politik açıdan adeta bir  açmazla karşı karşıya bırakmıştır. Gerekli sosyal destek  sistemleri oluşturulmadan ortaya çıkan yaşlı nüfustaki patlama halen yılda % 2.5 oranında bir  artışla devam  etmektedir ve bu toplam popülasyondaki artış oranından çok daha fazladır.