Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi - Bildiri Kitabı

ULUSLARARASI KATILIMLI ERGOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ RUH SAĞLIĞI VE TOPLUM TEMELLİ REHABİLİTASYON BİLDİRİ KİTABI


Toplumların gelişmişlikleri son on yılda, insana ve insan gelişimine verdikleri önemle belirlenir olmuştur. Bugün tüm dünyada engellilerin 21. yüzyıla yakışır şekilde, başta eğitim ve sağlık olmak üzere, her alandan özgürce ve rahatça yararlanabilmesi için her tür imkân sunulmaya çalışılmaktadır. Bu şuurla devletimiz de, engelli bireyleri ötekileştiren, toplumun dışına iten, onları eve hapseden çağdışı anlayışı reddederek Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’ye imza koymuş, bu konuda alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağı ilkesini anayasa ile güvence altına almıştır.
 
Engellilik ve yaşlılık alanlarında kişinin bireysel özelliklerine uygun hizmet sunulması çok önemlidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak felsefemiz engelliliğe değil, engelliye uygun çözümler üretilmesidir. Alanımızdaki en önemli hedefimiz, engelli kişinin tanınması ve kişinin özelliklerine göre çözüm üretilmesinin sağlanmasıdır.
 
Kişiye özel çözümler sunulmasında tüm dünyada öne çıkan bir alan olan ve engellilerin yeniden hayata tutunmalarını amaçlayan ergoterapi, bu kişilerin hayatlarını bir bütün olarak ele almakta, iş yapma becerisini kaybeden bir engelliyi psikolojik olarak tedavi ederken, aynı zamanda kaybettiği iş yapma fonksiyonunu yeniden kazandırmakta, günlük yaşamında karşılaştığı engelleri aşmasında yardımcı olmakta, engelli bireylerin aktif, üretken ve bağımsız bireyler olarak topluma kazandırılmasını sağlamaktadır.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak bir taraftan ergoterapi ile ilgili mevzuat düzenlemeleri ile alt yapıyı hazırlarken, diğer taraftan da bir meslek ve bir çalışma alanı olarak ergoterapinin tanınması ve geliştirilmesi ile ergoterapinin olumlu etkisinin ülkemizdeki tüm hizmetler için sağlanması amacı ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü işbirliğinde 30 Mayıs – 1 Haziran 2013 tarihleri arasında Ankara ilinde “Ruh Sağlığı ve Toplum Temelli Rehabilitasyon” konulu  “Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi” düzenlenmiştir.
 
“Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi”nin amacı; ruh sağlığında ergoterapi, duyu işlem bozuklukları rehabilitasyonu ve toplum temelli rehabilitasyon konusunda farkındalık yaratmak, ruh sağlığı ile ilgili politikaların gelişmesine yönelik işbirliği sağlamak, yaşlılar, kadınlar, çocuk ve adolesanlar, sağlığın bozulduğu durumlar ve afetlerde ruh sağlığı, toplum temelli rehabilitasyon ve ergoterapi/iş uğraşı tedavisi yaklaşımları konusunda görüşlerin bir araya getirilmesinin sağlanması, ruh sağlığı alanıyla ilgili toplum temelli rehabilitasyon hizmetlerinin uluslararası standartlar düzeyine getirilmesidir.
 
Genel Müdürlüğümüzce söz konusu Kongre kapsamında sunulan bildirilerin yer aldığı “Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Ruh Sağlığı ve Toplum Temelli Rehabilitasyon Bildiri Kitabı”nın basımı gerçekleştirilerek, alanın ve bu alanda hizmet verenlerin kullanımına sunulmuştur.