Sağlık Araştırması (2012)

2008, 2010 ve 2012 yıllarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Sağlık Araştırmaları ile bireylerin genel sağlık durumunun ortaya çıkarılması ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren kalkınma göstergeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan sağlık göstergesine yönelik bilgilerin elde edilmesi ile mevcut yapıdaki bilgi açığının kapatılması amaçlanmıştır. Bu araştırma ile bebek, çocuk ve yetişkinlerin sağlık durumun yanı sıra 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin sağlık hizmetinden faydalanma durumları ve memnuniyet düzeyleri, günlük yaşam faaliyetleri ile kişisel bakım faaliyetlerini gerçekleştirirken yaşadıkları zorlukların derecesi ile sigara ve alkol kullanma alışkanlıkları başta olmak üzere sağlık alanındaki birçok gösterge elde edilmektedir. Araştırma her iki yılda bir tekrar edilmekte olup; araştırmanın soru setine yönelik Genel Müdürlüğümüzce görüş bildirilmekte ve sonuçları değerlendirilmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi.

Sağlık Araştırması 2012 Yayını icin Bağlantıyı Takip Edebilirsiniz...