Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği ile Ruhsal Engeli Bulunan Bireylere Yönelik Sosyal İçerme Projesini Başlattı

5 Aralık 2018Paylaş
a-A+

EYHGM’nin Engelli Yakınlarına Nefes Aldıracak Gündüzlü Yaşam Merkezleri Dünya Sağlık Örgütü Ve Avrupa Birliği Proje Tanıtım Toplantısında Gündeme Geldi. 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan KOÇ: Toplumsal temelli hizmetlerde finans modellemesini tamamladık. Gündüzlü yaşam merkezleri engelli yakınlarına nefes aldıracak!

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği’nin finans ettiği Ruhsal Engeli Bulunan Bireyler yönelik Sosyal İçerme Proje toplantısı, 05.12.2018’de 9.30-12.30 arasında Grand Ankara Otelde gerçekleştirildi.

Dünya Sağlık Örgütü/ World Health Organization (WHO),  Avrupa Birliği/ European Union, Republıc Of Turkey Mınıstry Of Treasury And Fınance / Central Fınance And Contracts Unıt (Cfcu) Türkiye Cumhuriyeti Hazine Ve Maliye BakanlığıMerkezi Finans Ve İhale Birimi, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı katılımlarıyla yürütülen proje toplantısında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi ve Ofis Başkanı Dr. Pavel Ursu ilk konuşmacıydı.

Ruhsal Engeli Bulunan Bireylere Yönelik Sosyal İçerme Projesi’nin paydaş kuruluşlar arasındaki müzakereler neticesinde kavramlaştırıldığını belirten Dr Pavel Ursu; projenin küresel sağlık eylem planıyla uyumlu olduğunu ifade etti. Engelli hizmetleri alanında Türk hükümetinin çok başarılı çalışmalar yaptığını, Türk hükümetinin çabalarıyla bakım standartlarında hayli mesafe alındığını kaydetti.

Bu proje ile Türkiye genelinde kurulu ruh sağlığı merkezlerinin sayılarının  artırılacağının, toplum temelli ve birey merkezli standart hizmetlerin geliştirileceğinin altını çizdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi ve Ofis Başkanı Dr. Pavel, bu projenin yürütülmesinde önemli katkılar sunan Sağlık Bakanlığına ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine, EYHGM Dr. Orhan KOÇ’a teşekkür etti.

Dr. Pavel URSU’dan sonra, Projeyi finans eden Avrupa Birliği adına, AB Türkiye Delegasyonu,  Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Müsteşarı Mr. Angel GUTIERREZ HIDALGO söz aldı. Mr. HIDALGO, Türkiye’nin coğrafi konumunun önemine işaret etti.

Birçok başka ülkenin Türkiye’de start alan ‘Ruhsal Engeli Bulunan Bireylere Yönelik Sosyal İçerme Projesi’ sonuçlarını merakla beklediğini, Türk Hükümeti ve paydaş bakanlıklar tarafından verilen Ruhsal Engeli Bulunan Bireylere Yönelik kurumsal hizmet taahhüdünün projenin gerçekleşme sürecine önemli katkılar sunduğunu, amaçlarının Türkiye’deki ruhsal engelli bireylerin hedeflerini karşılamak olduğunu söyledi.

 ‘Avrupa Birliği Engellilik Stratejisi’nin, engelli bireylerin kendi haklarını savunabilmesine odaklı hazırlandığını belirti. Mr. HIDALGO; psikiyatrik bakım hizmetlerinin kanıta dayalı hale getirilmesinin önemini vurguladı. Gelenekselden uzak, modern bir yaklaşımı öncelediklerini, Proje sayesinde, ruhsal engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hizmetlere erişiminin daha kolaylaşacağını, ruhsal engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılmalarının önünün açılacağını ve sosyal bütünleşmenin sağlanacağını söyledi.

Proje’nin bir diğer paydaşı Sağlık Bakanlığı adına kürsüye gelen Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Bekir KESKİNKILIÇ, burada bir bayram yapıldığını, projeye katkı sunan her kurum ve personelin büyük bir özveri ile çalıştığını, paydaş kuruluşlar arasında eşgüdümün öne çıktığını, toplumun en az sesi çıkan grubun sesi olmaktan memnunluk duyduklarını ifade etti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan KOÇ: Türkiye Ruhsal Engelli Bireylerin Tedavisinde Modern Psikiyatrik Tedavi Yöntemleri Uyguluyor!

Projenin paydaş kurumlarından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının; "Herkes için engelsiz bir Türkiye" hedefine yönelik hizmet modellerinde büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirtti.  Genel Müdür Dr. Orhan KOÇ, dünyada yaygın olan ruhsal ve zihinsel engellilere yönelik tedavi anlayışında büyük bir değişiklik olduğunu,  modern tedavi yaklaşımında toplum temelli koruma odaklı çalışıldığını ve Türkiye’de de ruhsal engelli bireylere yönelik hizmetlerde bu anlayışın belirleyici olduğunu söyledi.

Dr. Orhan Koç; Ruhsal Ve Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik Toplumsal Temelli Hizmetlerde Finans Modellemesi Tamamlandı.

EYHGM Dr. Orhan KOÇ, Bakanlık olarak Türkiye'deki Ruhsal ve Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik Toplum Temelli Hizmetlerin Sürdürülebilir olmasına önem verdiklerini, geçmişteki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki uygulamaların aşıldığını, Ruhsal ve Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik toplumsal temelli hizmetlerin finans modellemesini tamamladıklarını 161 merkezde toplam 20 bin aktif çalışanla hizmet verdiklerinin altını çizdi. 

Dr. Orhan KOÇ;  Gündüzlü Yaşam Merkezleri Engelli Yakınlarına Nefes Aldıracak!

Genel Müdür Dr. Orhan Koç, yıllardır engelli yakınına bakan adanmış hayatlara rahat bir nefes aldırabilmek için Gündüzlü Yaşam Merkezlerinin faaliyete geçeceği müjdesini verdi.  Engelli yakını ile yaşayan ve engelli yakınının bakımı için özverili şekilde kendi özel hayatlarını feda edenler için bu projenin önemli olduğunu vurgulayan Dr Orhan KOÇ,   Ruhsal engelli bireylerin ailelerine verilecek psikososyal destekle engelli bireyin ve bakımını gerçekleştiren engelli yakınının iş hayatına dönebilmesinin mümkün olacağını söyledi.

 “Adanmış hayatlara bir nefes, bir soluk verebilmenin imkân arayışındayız.”  ifadesi ile yeni projeye dikkat çeken Genel Müdür Dr. Orhan Koç, gündüzlü hizmetlerde yeni bir hizmet modeli üzerinde çalıştıklarını, Gündüzlü yaşam ve bakım merkezlerinin, Ruhsal Engeli Bulunan Bireylere Yönelik Sosyal İçerme Projesiyle daha anlamlı hizmetler vereceğini, “Yeni bir hizmet modelimiz olarak engelli ve yaşlılara hizmet veren resmi ve özel tüm kuruluşlarda gündüzlü hizmetlerin verilmesini ve bu hizmet modelimizin hızla yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.” açıklamasını yaptı.

Dr. Orhan KOÇ; Ruhsal Engelli Bireylerin İstihdamı Kadar Sürdürülebilir Olması Önemli.

 ‘Ruhsal Engeli Bulunan Bireylere Yönelik Sosyal İçerme Projesi’nde, ruhsal engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarının ve istihdamının öne çıkarıldığını, yeni istihdam yöntemleri geliştirilmesi ve engelli bireylere farklı alternatifler sunulmasını önemsediklerini bununla birlikte engelli bireylerin istihdamı kadar engelli bireylerin istihdam edildikleri sektörlerde çalışmalarının sürdürebilirliğinin önemine de dikkat çekti. Hükümetin ve Bakanlığın engellilere yönelik soysal hizmetlere, hak temelli anlayışla yaklaştığını, Bu nedenle Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütünün Finans ettiği Ruhsal Engeli Bulunan Bireylere Yönelik Sosyal İçerme Projesi’ne destek verdiklerini belirtti, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği ile birlikte projeye katkı sunmanın projede paydaş olmanın anlamlı olduğunu söyledi ve tüm katılımcılara emeği geçenlere, kurum personeline teşekkür etti.

Toplantı sunumlarla devam etti.

Haberin Fotoğrafları