Genel Müdürlüğümüz dışında kalan huzurevlerinde uygulanacak KDV oranları

T.C.
BAŞBAKANLIK
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
28.12.2007
SAYI :B.02.1.SÇE.0.12.00.01-303.00/2645 

KONU :Özel Huzurevi Ücretlerinde ANKARA
Uygulanacak KDV oranları.


....................VALİLİĞİNE
(II Sosyal Hizmetler Müdürlüğü)
Genel Müdürlüğümüzden açılış izni alarak faaliyet gösteren Özel huzurevi ücretlerinde bugüne kadar özel bakım yaşlısı için %8 , normal bakım yaşlısı için ise %18 kalma değer vergisi(KDV) alınmakla idi.
30.05.2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2007/12143 no'lu kararında "Yaşlı, sakat, bakım ve huzurevleri, düşkünlerevi ve yetimhanelerde verilen hizmetler" için 30.05.2007 tarihinden itibaren KDV oranın %8 olarak uygulanması kabul edilmiştir.
İlgili Bakanlar Kurulu Karan uyarınca 01.01.2008 tarihinden itibaren ilinizde faaliyet gösteren / gösterecek olan huzurevleri aylık oda ücretlerinde KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır.
01.06.2007-31.12.2007 tarihleri arasında alınan fazla KDV hakkında KDV kanununun 2. fıkrası ve 91 seri no'Iu KDV genel tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde fazla ve yersiz ödeme KDV ‘lerinin iadesini bağlı bulundukları Vergi Dairesinden isteyebilirler
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Filiz İLBAŞ
Genel Müdür a.
Yaşlı Bakım Hizmetleri DairesiDAĞİTİM:
D Planı