Erişilebilirlik Uzaktan Eğitim Programı

16 Şubat 2016Paylaş
a-A+

7/7/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile kamu kullanımına açık binalar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engelliler için erişilebilir duruma getirilmesi istenmiştir. Ayrıca, anılan Kanunun geçici 3 üncü maddesinde, erişilebilirliğin izlenmesi ve denetlenmesi ile uygulamaların yapılmaması halinde idari para cezası uygulanmasına yönelik hükümler yer almaktadır. Bu kapsamda hazırlanan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği, 20/7/2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre illerde valilikler bünyesinde kamu kurumları ve engelli konfederasyonları temsilcilerinden oluşan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları kurularak faaliyetlerine başlamıştır.
Ancak başta belediyeler olmak üzere, kurum ve kuruluşların konuyla ilgili yeterli bilgisi bulunmaması nedeniyle erişilebilirlik sağlanamamakta veya hatalı ve eksik uygulamalar yapılmaktadır.
Bu çerçevede, Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı tarafından, Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca alt yapısı oluşturulmuş olan uzaktan eğitim sistemiyle, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları üyeleri ve belediyelerin teknik ve engelli hizmet birimlerinde görev yapan personeline yönelik erişilebilirlik eğitimleri düzlenecektir.  Eğitim takvimi aşağıdaki şekildedir:
UZAKTAN EĞİTİM PLANI

TARİH SAAT KATILIMCI 16 Şubat 2016 14.00 81 ildeki Erişilebilirlik Komisyonda görev yapan ASP İl Müdürlüğü personeline 23 Şubat 2016 14.00 İl plaka koduna göre ilk 41 ildeki Erişilebilirlik Komisyonda görev yapan tüm üyelere 1 Mart 2016 14.00 İl plaka koduna göre son 40 ildeki Erişilebilirlik Komisyonda görev yapan tüm üyelere 22 Mart 2016 14.00 Ankara merkez ve tüm ilçe belediyelerin teknik ve engelli hizmet birimlerinde görev yapan personeline 12 Nisan 14.00 Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova merkez ve tüm ilçe belediyelerin teknik ve engelli hizmet birimlerinde görev yapan personeline 14 Nisan 14.00 İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Sakarya merkez ve tüm ilçe belediyelerin teknik ve engelli hizmet birimlerinde görev yapan personeline 26 Nisan 14.00 Karadeniz merkez ve tüm ilçe belediyelerin teknik ve engelli hizmet birimlerinde görev yapan personeline 3 Mayıs 14.00 İç Anadolu Bölgesi merkez ve tüm ilçe belediyelerin teknik ve engelli hizmet birimlerinde görev yapan personeline 24 Mayıs 14.00 Ege Bölgesi merkez ve tüm ilçe belediyelerin teknik ve engelli hizmet birimlerinde görev yapan personeline 26 Mayıs 14.00 Akdeniz Bölgesi merkez ve tüm ilçe belediyelerin teknik ve engelli hizmet birimlerinde görev yapan personeline 31 Mayıs 14.00 Doğu Anadolu Bölgesi merkez ve tüm ilçe belediyelerin teknik ve engelli hizmet birimlerinde görev yapan personeline 2 Haziran 14.00 İç Anadolu Bölgesi merkez ve tüm ilçe belediyelerin teknik ve engelli hizmet birimlerinde görev yapan personeline