2017/6 Sayılı Özel Bakım Merkezlerinin Kalite Yönetimi ve Hizmet Standartları İle Merkezlerde Kullanılacak Defter ve Formlar Hk.


Sonraki Sayfa: 2017/04 sayılı “5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun Geçici 3 Üncü Maddesi Kapsamında Verilecek İdari Para Cezalarının Uygulanması ve Diğer Hususlar" Konulu Genelge

Önceki Sayfa : Yaşlı Destek Programı (YADES) 2017 Uygulama Usul ve Esasları Yayımlanmıştır