2019/1 sayılı 2019 Yılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Planı Hakkında Genelge