1.2 - Engelliler Konusunda Uluslararasi Dokümanlar

Birleşmiş Milletler (United Nations)

Zihinsel Engelli Bireylerin Hakları Hakkında BildirgeBM Genel Kurul İlke Kararı 2856 (XXVI) 20 Aralık 1971’de kabul edildi.BM Genel Kurul İlke Kararı 3447 (XXX) 9 Aralık 1975’te kabul edildi. Engelliler İçin Dünya Eylem ProgramıBM Genel Kurul İlke Kararı 37/52 3 Aralık 1982’de kabul edildi.Engelliler Alanında İnsan Kaynakları Geliştirme Eylem Planı için Tallinn ÇerçevesiBM Genel Kurul İlke Kararı 44/70 15 Mart 1990’da kabul edildi.Akıl Hastalarının Korunmasına ve Akıl Sağlığının Geliştirilmesine Dair PrensiplerBM Genel Kurul İlke Kararı 46/119 17 Aralık 1991’de kabul edildi.Engelliler İçin Fırsat Eşitliği Konusunda Standart KurallarBM Genel Kurul İlke Kararı 48/96 20 Aralık 1993’te kabul edildi.Engellilerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi1 Haziran 1983 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansında kabul edildi.Engellilerin Mesleki Rehabilitasyonu Hakkında 99 Sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Tavsiye Kararı22 Haziran 1955 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansında kabul edildi.Engellilerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 168 Sayılı Uluslar arası Çalışma Örgütü Tavsiye Kararı21 Haziran 1988 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansında kabul edildi.Sundberg BildirgesiUNESCO, Eğitim, Önleme ve Katılım Faaliyetleri Dünya Konferansı Malaga (İspanya), 2 - 7 Kasım 1981’de kabul edildi.Salamanca BildirisiUNESCO Özel Eğitim Dünya Konferansı: Erişim ve Kalite Salamanca (İspanya), 7 - 10 Haziran 1994’te kabul edildi.İnsan Hakları Evrensel BildirgesiBirleşmiş Milletler Genel Kurulu İlke Kararı 217 A (III) 10 Aralık 1948’de kabul edildi.Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar SözleşmesiBirleşmiş Milletler Genel Kurulu İlke Kararı 2200A (XXI) 16 Aralık 1966’da kabul edildi.Uluslararası Vatandaşlık ve Politik Haklar SözleşmesiBirleşmiş Milletler Genel Kurulu İlke Kararı (XXI) 16 Aralık 1966’da kabul edildi.Çocuk Hakları SözleşmesiBirleşmiş Milletler Genel Kurulu İlke Kararı 44/25 20 Kasım 1989’da kabul edildi.Sosyal Kalkınma ve Kalkınma Sürecine Dair BildirgeBirleşmiş Milletler Genel Kurulu İlke Kararı 2542 (XXIV) 11 Aralık 1969’da kabul edildi.Kopenhag Sosyal Kalkınma Bildirgesi ve Sosyal Kalkınma Eylem PlanıBM Sosyal Kalkınma Dünya Konferansı Raporu Kopenhag 6- 12 Mart 1995’te kabul edildi.İş Kazaları Durumunda Kazanımlar Hakkında Sözleşme C121 Sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü8 Temmuz 1964 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansında kabul edildi.Eğitimde Ayrımcılığa Karşı SözleşmeUNESCO Genel Konferansı’nda 14 Aralık 1960’ta kabul edildiHerkes İçin Eğitim Dünya BildirgesiUNESCO Herkes İçin Eğitim Dünya Konferansı’nda 9 Mart 1990’da kabul edildi.Uluslararası ve Bölgesel Yasal Düzenlemeler Derleme Kitabı

Avrupa

Avrupa Konseyi (Council of Europe)

Avrupa Birliği

Avrupa Topluluğu’nda engellilerin istihdamı konusunda 24 Temmuz 1986 tarihli Konsey Tavsiye Kararı (86/379/EEC)Engelli çocuklar ve gençlerin genel öğretim sistemi içinde kaynaştırılmaları konusunda 31 Mayıs 1990 tarihli Konsey İlke Kararı (90/C162/02)Council Resolution of 31 May 1990 concerning integration of children and young people with disabilities into ordinary systems of education (90/C162/02)Engelliler için fırsat eşitliği hakkında 20 Aralık 1996 tarihli Konsey İlke Kararı (97/C12/01)Council Resolution of 20 December 1996 on equality of opportunity for people with disabilities (97/C12/01)Engelliler için park kartı verilmesi hakkında 4 Haziran 1998 tarihli Konsey Tavsiye Kararı (98/376/EC)Engelli bireylere istihdamda fırsat eşitliği sağlanması konusunda 17 Haziran 1999 tarihli Konsey İlke Kararı (99/C186/02)Council Resolution of 17 June 1999 on equal employment opportunities for people with disabilities (99/C186/02)stihdamda ve işte eşit muamele konusunda genel çerçeve belirleyen 27 Kasım 2000 tarihli Konsey Direktifi (2000/78/EC)Council Directive of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation (2000/78/EC)Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (2000/C 364/01)Charter of Fundamental Rights of European Union (2000/C 364/01)Engelliler bireyler için engelsiz Avrupa hakkında 12 Mayıs 2000 tarihli Avrupa Komisyonu Tebliği, COM (2000) 284 finalAyrımcılığa karşı Topluluk eylem programı oluşturulması (2001-2006) hakkında 27 Kasım 2000 tarihli Konsey Kararı (2000/750/EC)Council Decision of 27 November 2000 establishing a Community action programme to combat discrimination (2001-2006) (2000/750/EC)2003 Yılının Avrupa Engelliler Yılı olarak belirlenmesi için Konsey Kararı alınması hakkında 29 Mayıs 2001 tarihli Komisyon Tebliği, COM (2001) 271 finalCommission proposal for a Council Decision on the European Year of People with Disabilities 2003, COM (2001) 271 final2003 Yılının Engelli Kişiler ile ilgili Avrupa Yılı Olarak Saptanması konusunda 3 Aralık 2001 tarihili Konsey Kararı (2001/903/EC)Council Decision of 3 December 2001 on the European year of people with disabilities (2001/903/ECEngellilerin bilgi toplumuna erişimlerinin arttırılması hakkında 6 Şubat 2003 tarihli Konsey İlke Kararı (2003/C39/03)Engelli öğrencilere eğitim ve mesleki eğitimde fırsat eşitliği sağlanması hakkında 5 Mayıs 2003 tarihli Konsey İlke Kararı (2003/C134/04)Engellilere yönelik kültürel etkinlikler ve bu etkinliklere ulaşılabilirlik hakkında 6 Mayıs 2003 tarihli Konsey İlke Kararı (2003/C134/05)Engellilerin istihdamının ve toplumsal bütünleşmelerinin teşvik edilmesi hakkında 15 Haziran 2003 tarihli Konsey ilke Kararı (2003/C175/01)Engellilere yönelik fırsat eşitliği: Avrupa eylem planı hakkında 30 Ekim 2003 tarihli Avrupa Komisyonu Tebliği, COM (2003)650 final

Avrupa Birliği Diğer Dokümanlar