YADES 2017 Eğitim ve Uygulama Çalıştayı

15 -18 Mayıs 2017 Tarihlerinde Muğla/Bodrum İSİS Otelde gerçekleştirilmiştir.
25 Büyükşehir Belediyemizin temsilcileri ile Aynı illerin ASP İl Müdürlükleri temsilcileri katılmıştır.
Çalıştaya Genel Müdürlüğümüzden;
 
İshak ÇİFTÇİ                       Genel Müdür
Ömer Faruk BİLGİN        Daire Başkanı (Eğitimci)
Coşgun GÜRBOĞA         Daire Başkanı (Eğitimci)               
Ahmet ÇEKEN                   Şef (Eğitimci)
 
Katılmıştır.
 
Görevlendirme Üstyazısı
Müsteşarlık Oluru
Eğitim Programı
Katılımcı Listeleri
Belediye Personeli

Yaşlı Destek Programı YADES 2017 kapsamında
YADES 2017 Eğitim ve Uygulama Çalıştayı Katılımcı Talepleri 
25 Büyükşehir Belediyesi Katılımcı Talebi Hk. Resmi Yazı
81 İl Müdürlüğü Katılımcı Talebi Hk. Resmi Yazı
YADES 2017 Çalıştay Örnek katılımcı Tablosu