Hedef

Projenin birinci aşamasında;
  • Kendi işini kurmak isteyen engellilerin uygulamalı girişimcilik eğitimine katılması
  • Engellilerin koçluk hizmetinden yararlanması ve kendi işini kurması
  • Kendi işini kuran engellilerin KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden faydalanması
hedeflenmektedir.