Halen bir kamu kurumunda çalıştığınız, velayeti üzerinizde olan %90 ağır engelli ve bakıma muhtaç engelli ablanız olduğundan bahisle.. (23/12/2012-24298)


   Bilindiği üzere, 30.10.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemeler Konulu 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 3 üncü maddesinde; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuata göre alınmış geçerli engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele, engelli aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık gösterilecek ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.”hükmü düzenlenmiştir.

              Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, ablanızın ağır engelli ve bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuata göre alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinden yararlanabilmeniz hususunda halen çalışmakta olduğunuz kuruma başvurmanızın uygun olacağı değerlendirilmektedir.