Belediyenizde hizmet veren taşeron firmada görevli ve % 64 oranında engelli olan, 2010-KPSS’den 67.967 ve 2012 ÖMSS’den bahisle. (09/11/2012-17485)   Bilindiği üzere,  Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarının Engelli Memur Seçme Sınavına, ilköğretim(ortaokul) mezunlarının ise kura usulüne tabi oldukları, 13 üncü maddesinde; kamu kurum ve kuruluşlarınca bir sonraki yıl içerisinde engelli alımı yapılacak kadroların ilgili yıl Ekim ayı sonuna kadar on-line olarak Devlet Personel Başkanlığına bildirileceği hususu düzenlenmiş olup, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde ise adayların Engelli Memur Seçme Sınavı veya kura usulü sonuçlarına ve tercihlerine göre ilan edilen Devlet memuru kadrolarına yerleştirilecekleri belirtilmiştir. 

            Bu itibarla, …’ın Belediyenizin münhal memur kadrosuna engelli kontenjanından doğrudan atamasının yapılmasının ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.