2013 yılında yapılan ÖMSS yerleştirmelerinde Adalet Bakanlığı Şanlıurfa İli Taşra teşkilatına hizmetli unvanında yerleştirildiğiniz, atama işleminizin yapılmasına dair..(13/11/2013-20935)


      Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memuriyete girişte yaş” başlıklı 40 ıncı maddesinde “Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun “Yaş Hadleri” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin silmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz.” hükmü yer almaktadır. 

            Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atanamayacakları 5434 sayılı Kanunda açıkça belirtildiğinden, Adalet Bakanlığınca 65 yaşını doldurmanız nedeniyle tesis edilen atamama işleminin hukuka aykırı olmadığı değerlendirilmektedir.