SOSYAL HAYATTürkiye Cumhuriyeti Anayasası

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

Engelliler Hakkında Kanun

Belediye Kanunu

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

İl Özel İdaresi Kanunu

Noterlik Kanunu

Nüfus Hizmetleri Kanunu

Pasaport Kanunu

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Türk Ceza Kanunu

Türk Medenî Kanunu

26/01/2015 Tarihli ve 2015/7230 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

20/05/2010 Tarihli ve 2010/404 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği

Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Karayolları Trafik Yönetmeliği

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliği

Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik

2014/10 sayılı Özel Bakım Merkezlerine Yerleştirmede Öncelik hakkında genelge

2013/08 Sayılı Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu hakkında Başbakanlık genelgesi

2011/01 Sayılı Engellilere Yönelik Güvenlik Hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesi

2010/79 sayılı Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Sağlık Bakanlığı genelgesi

2010/02 sayılı Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler hakkında Başbakanlık genelgesi

2009/12 sayılı Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler hakkında Başbakanlık genelgesi

2008/60 sayılı Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları konulu M.E.B. genelgesi

2002/58 sayılı Özürlülerle İlgili Başbakanlık genelgesi

Malul, Gazi ve Engellilere Ait Araçların Park Etmeleri konulu İçişleri Bakanlığı genelgesi