SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİKTürkiye Cumhuriyeti Anayasası

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

Engelliler Hakkında Kanun

Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği

Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik​

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik

2014/29 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı genelgesi

2013/08 Sayılı Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Engelli Bireylerin Diğer Hizmetlerden Yararlanması hakkında genelge

2010/73 Sayılı Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırasına ilişkin Sağlık Bakanlığı genelgesi

2010/31 Sayılı Sağlık Kurulu Raporlarının Ücretlendirilmesi konulu Sağlık Bakanlığı Genelgesi

2002/58 sayılı Özürlülerle İlgili Başbakanlık genelgesi