MALİ KOLAYLIKLARTürkiye Cumhuriyeti Anayasası

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunu

Emlak Vergisi Kanunu

Gelir Vergisi Kanunu

İş Kanunu

İşsizlik Sigortası Kanunu

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Katma Değer Vergisi Kanunu

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Sosyal Hizmetler Kanunu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

Terörle Mücadele Kanunu

07/10/2009 Tarihli ve 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

20/12/2006 Tarihli ve 2006/11450 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

28/01/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı​

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliği

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Hakkında Yönetmelik

Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Yönetmeliği

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik​

Vakıflar Yönetmeliği

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:47)

Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 222)

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No: 1)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 40)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)

2013/09 sayılı Yaşlı ve Engelli Aylıklarında Sosyal İnceleme hakkında genelge

2010/31 Sayılı Sağlık Kurulu Raporlarının Ücretlendirilmesi konulu Sağlık Bakanlığı Genelgesi

2002/58 sayılı Özürlülerle İlgili Başbakanlık genelgesi

Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartlari İle İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanması konulu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri 12

Sakatlık İstisnasından Yararlananlar Hakkında Özel Tüketim Vergisi Sirküleri 5