İSTİHDAMTürkiye Cumhuriyeti Anayasası

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasınınn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Engelliler Hakkında Kanun

Belediye Gelirleri Kanunu

Deniz İş Kanunu​

Devlet Memurları Kanunu

İş Kanunu

İşsizlik Sigortası Kanunu

Kurumlar Vergisi Kanunu

Mesleki Eğitim Kanunu​

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunu

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik

Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 5)

2006/15 sayılı Özürlülerin İstihdamı hakkındaki Başbakanlık genelgesi

2004/28 sayılı 2005 Özürlülerin İstihdam Yılı Konulu Başbakanlık genelgesi

2002/58 sayılı Özürlülerle İlgili Başbakanlık genelgesi