ERİŞİLEBİLİRLİKTürkiye Cumhuriyeti Anayasası

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

Engelliler Hakkında Kanun

Ceza Muhakemesi Kanunu

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

Elektronik Haberleşme Kanunu

Evrensel Hizmet Kanunu

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Karayolları Trafik Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname​

29/06/2010 Tarihli ve 2010/569 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

20/05/2010 Tarihli ve 2010/404 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik 

Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik 

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği

Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği

Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği

İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi ile Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Karayolları Trafik Yönetmeliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Otopark Yönetmeliği

Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulmasına ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin

Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Şehir İçi Yollar-Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik İçin Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları İle İlgili Tebliğ

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)

2013/20 sayılı Özel Bakım Merkezlerinin İhtiyaç Programı Erişilebilirlik Standartları hakkında genelge

2011/01 Sayılı Engellilere Yönelik Güvenlik Hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesi

2010/79 sayılı Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Sağlık Bakanlığı genelgesi

2009/12 sayılı Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler hakkında Başbakanlık genelgesi

2006/18 sayılı Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi ile ilgili Başbakanlık genelgesi

2002/58 sayılı Özürlülerle İlgili Başbakanlık genelgesi

Malul, Gazi ve Engellilere Ait Araçların Park Etmeleri konulu İçişleri Bakanlığı genelgesi

Toplu Taşıma Hizmetleri hakkında İçişleri Bakanlığı genelgesi