Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Kapasite Geliştirme: İnovatif Yaklaşımlar ve İyi Model Arayışları Üzerine Tartışmalar Konferansı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) işbirliğinde düzenlenen "Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Kapasite Geliştirme: İnovatif Yaklaşımlar ve İyi Model Arayışları Üzerine Tartışmalar" konulu  konferans Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş’ın katılımlarıyla 27 Ekim 2016 saat 14.00’de Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen "Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Kapasite Geliştirme: İnovatif Yaklaşımlar ve İyi Model Arayışları Üzerine Tartışmalar" konulu  konferansa çok sayıda akademisyen, uzman ve alandan çalışanlar katıldı.
 
Açılıştaki konuşmasında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş, Türkiye’de son yıllarda yaşlı hizmetlerinin hızla geliştiğini vurguladı. Yaşlıların geçmişi geleceğe bağlayan en güçlü köprü olduğunu ifade eden Rektör Erkan İbiş, yaşlıların sosyal yaşama entegrasyonu ve toplumla bütünleşmesi bağlamında Ankara Üniversitesi olarak yenilikçi yaklaşımları benimsediklerini ve bu anlamda Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (Yaşam) çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
 
Konferansın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş, konuşmasında “Bugün Türkiye olarak yaşlılarımıza sunulan hizmetler konusunda dünden çok daha iyi konumdayız. Bakanlık olarak bugün öncelikle yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı sosyal hayatta ayrımcılığa uğramadan etkin şekilde katılmalarını sağlamak hedefindeyiz. Bu çerçevede bir yandan uluslararası gelişmeleri esas alarak, bir yandan da ülkemizin değerlerine uygun olarak hizmet üretmeye ve yurdun her köşesine ulaşmaya devam ediyoruz” dedi.
 
Sağlıklı yaşam süren, üreten, bilgi ve deneyimlerini gelecek kuşaklara aktaran, torunlarını yetiştiren, uzun ömürlü yaşlıların sosyal, kültürel ve ekonomik alanda bir ülkenin en önemli sermayesi olduğunu vurgulayan Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş, “Bakanlığımız tarafından Türkiye’de güçlü bir aile yapısının oluşturulması ve yaşlı refahı hedefi,  bütüncül bir sosyal politika anlayışı ile yürütülmektedir. Büyüklerimizin varlığı bağlı olduğu ailenin temel direğidir. Bu nedenle yaşlısına sahip çıkan toplumumuzu rahatlatacak evde bakım hizmetini destekleyen çalışmalarımıza hız verdik. Büyükşehir belediyelerinin yaşlılara yönelik evde bakım, evde destek ve gündüzlü bakım hizmetlerini geliştirmek üzere bu yıl  "Yaşlı Destek Programı”nı (YADES) başlattık. Bu programla, Büyükşehir Belediyelerinin hazırlayacakları ve yaşlıların desteğe ihtiyaç duyduklarında çaresiz kalmadıkları, gereken standartlarda ve ihtiyaç duyduğu yerde hizmet alabildiği ve desteklendiği projeleri desteklemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
 
Konferansın kapsamı içinde olduğu “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi” isimli projeden de bahseden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş, “Projemiz her türlü ayrımcılıkla mücadele ederek dezavantajlıların işgücüne katılımını sağlama ve dezavantajlılar için kapsayıcı bir iş piyasasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu proje kapsamında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze tam zamanlı danışmanlık sağlama hedefi doğrultusunda; yaşlılar için evde bakım ve gündüzlü bakım modellerinin geliştirilmesi ile Alzheimer ve Demanslı hastalara bakım ve yaklaşım olmak üzere iki ayrı konuda çalışma gerçekleştirilmiştir. Bugünkü konferans ile yaşlı bakımı alanındaki güncel durumu değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar ile ülkemiz şartlarına uyabilecek ve iyi model oluşturabilecek önemli örnekleri ele alma fırsatı yakalamış olacağız. Bu vesileyle Proje kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışmalarda ve bugünkü konferansta emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
 
Açılış konuşmalarının ardından başlayan Konferans kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlı Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Coşgun Gürboğa “Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Çeşitliliği” başlığıyla, Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete “Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Hak Temelli Olarak İnovatif Yaklaşımların ve İyi Model Arayışlarını Değerlendirilmesi” başlığıyla ve King’s College London Üniversitesi Sosyal Bilimle ve Kamu Politikaları Sosyal Bakım İşgücü Araştırma Birimi Başkanı Prof. Dr. Shereen Hussein “Avrupa Ülkelerinde Yaşlı Bakım Hizmetlerinde İyi Uygulama Modelleri: Norveç, İngiltere, Hollanda ve İtalya Örneği” başlığıyla birer sunum gerçekleştirdi.


Sonraki Sayfa: ''İstihdam, engellilerimizin özgüven ve yaşam kaynağıdır''

Önceki Sayfa : Sivil Toplum Kuruluşları İçin Kapasite Gelişimi Seminerleri Dizisinin Son Toplantısı Konya’da Düzenleniyor