'Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı'nın Güncel Maddeleri


Yaşlılık, yaşamın diğer evreleri gibi doğal, kaçınılmaz ve tüm insanlar için geçerli olan bir durumdur. Doğurganlığın azalması ve daha iyi yaşam şartlarının oluşması ile birlikte ülkemizde yetişkin nüfus yaşlanmakta ve biz de yaşlanan bir ülke konumuna gelmekteyiz. Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfusun tüm nüfusa oranı 2015 yılı sonu itibariyle % 8.2’ye (6 Milyon 495 Bin 239 kişi) ulaşmıştır. Bu oranın 2023 yılında %10,2’ye ve 2050 yılında ise %21’e ulaşması beklenmektedir.

Yaşlılarımızın her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin bir biçimde katılmalarını sağlamak üzere; “Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı” 2007 yılında Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanmış ve 2013 yılında Ulusal Yaşlanma Uygulama Programı hazırlanmıştır. Ulusal Yaşlanma Uygulama Programı kapsamında birçok farklı kurum ve kuruluşun sorumlu olduğu 30’dan fazla eyleme yer verilmiştir. 2013-2015 yıllarını kapsayan 3 yıllık bu dönemde belirlenmiş olan eylemlere yönelik yapılan çalışmalar rapor haline getirilmiştir.

64. Hükümet programında 2016 yılının ilk altı ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan eylemlerde;  “Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı daha etkin bir şekilde hayata geçirilecektir.” şeklinde yer almaktadır.

Ulusal Yaşlanma Eylem Planı Uygulama Programının etkililiğinin arttırılmasına yönelik öncelikli olarak belirlenmiş olan eylemlerin 2016 yılı için yaşlılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda daha etkili uygulanmasına yönelik revize edilen eylemlerimiz aşağıdaki 6 madde de yer almaktadır. 
 


                                                                                               Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Güncel Maddeleri için Powerpoint olarak linke Tıklayınız..