Görüş (Özel bakım merkezlerine yapılan ödemeler hk. )


Sonraki Sayfa: 2017/04 sayılı “5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun Geçici 3 Üncü Maddesi Kapsamında Verilecek İdari Para Cezalarının Uygulanması ve Diğer Hususlar" Konulu Genelge