Erişilebilirliğin İzlenmesi ve Denetlenmesinde Yeni Dönem Başlıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’a istinaden 20 Temmuz 2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinde, 21 Eylül 2016 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Yönetmelik değişikliği kapsamında izleme ve denetleme faaliyetlerinde kullanılacak formların da revizyonu yapılarak, 2016/7 sayılı “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Genelgesi” yürürlüğe girmiştir.
 
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formlarında denetimlerin nasıl yapılacağı ile ilgili ilkeler belirlenirken, mevcut binaların erişilebilir hale getirilmesinde uyulması gereken ölçütlerde değişiklikler yapılmıştır.
 
Denetim sonrasında erişilebilir olduğu tespit edilen yerler ve araçlar için Valilik tarafından “Erişilebilirlik Belgesi” düzenlenecektir.
 
2016/07 Sayılı Genelge "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları" (Aralık 2016)
 

 


Sonraki Sayfa: 2016/07 sayılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları hakkında Genelge

Önceki Sayfa : 2017/02 sayılı Engelli Bireylerin Acil Yerleştirilmesi İşlemleri hakkında Genelge